جلسه هماهنگی در آموزش و پرورش
جلسه مشترک آموزش و پرورش با سازمان بسیج فرهنگیان
سازمان بسیج فرهنگیان کشور در محکومیت نسل کشی شیعیان افغانستان و یمن بیانیه ای به شرخ زیر صادر کرد.
[جلسه سرمربیان صالحین
سخنرانی حاج آقا بهمنیاری در جلسه سرمربیان
1
2
3
4
حضور فرهنگیان و فعالان راهیان نور دانش آموزی سراسر استان در همایش تجلی اخلاص
سخنرانی خانم دکتر ماهینی در همایش حجاب و عفاف
جلسه سرگروه های صالحین در شهر کاکی