مجمع استانی فرهنگیان
حضور فرهنگیان بسیجی سراسر استان در همایش مجمع استانی
جلسه هماهنگی در آموزش و پرورش
جلسه مشترک آموزش و پرورش با سازمان بسیج فرهنگیان
1
2
3
4
سخنرانی سردار اهوازیان در یادواره شهید فرهنگی عبدالرسول اسماعیلی
اعزام 500 نفر دانش آموز و فرهنگی به اردوهای راهیان نور راهیان نور
اعزام 500 نفر دانش آموز و فرهنگی به اردوهای راهیان نور راهیان نور
سه عنوان کتاب دفاع مقدس (ملاصالح/دلداده/آن بیست و سه نفر )جهت مسابقه کتابخوانی