جلسه هماهنگی در آموزش و پرورش
جلسه مشترک آموزش و پرورش با سازمان بسیج فرهنگیان
[جلسه سرمربیان صالحین
سخنرانی حاج آقا بهمنیاری در جلسه سرمربیان
راهپیمایی روز قدس
فرهنگیان بسیجی به همراه سایر احاد مردم در راهپیمایی روز قدس
1
2
3
4