مجمع استانی فرهنگیان
حضور فرهنگیان بسیجی سراسر استان در همایش مجمع استانی
جلسه هماهنگی در آموزش و پرورش
جلسه مشترک آموزش و پرورش با سازمان بسیج فرهنگیان
1
2
3
4
جلسه مشترک آموزش و پرورش با سازمان بسیج فرهنگیان
حضور فرهنگیان و فعالان راهیان نور دانش آموزی سراسر استان در همایش تجلی اخلاص
سخنرانی خانم دکتر ماهینی در همایش حجاب و عفاف
جلسه سرگروه های صالحین در شهر کاکی