1396/05/19 - 19:53
سازمان بسیج فرهنگیان کشور در محکومیت نسل کشی شیعیان افغانستان و یمن بیانیه ای به شرخ زیر صادر کرد.
1396/05/04 - 09:29
معرفی شهید فرهنگی
1396/05/03 - 10:10
شهید فرهنگی شهرستان بوشهر
1396/05/02 - 10:39
سخنرانی خانم دکتر ماهینی در همایش حجاب و عفاف
1396/05/02 - 09:52
نقش رسانه های غربی در تغییر فرهنگ و سبک زندگی مردم
1396/04/28 - 12:34
شهرستان برازجان در هفته عفاف وحجاب
1396/04/28 - 12:03
هفته عفاف وحجاب در برازجان
1396/04/28 - 11:48
جلسه سرگروه های صالحین در شهر کاکی
1396/04/28 - 11:02
نماز خواندن دانش آموزان
1396/04/28 - 10:43
زندگی نامه شهید محمد پولاد
1396/04/26 - 11:06
تاثیر حیا در جامعه
1396/04/24 - 12:29
سخنرانی حاج آقا بهمنیاری در جلسه سرمربیان
1396/04/24 - 12:15
حضور مدیران کانونها و سرمربیان بسیج فرهنگیان استان در همایش
1396/04/11 - 11:39
دعوت از مربیان حلقه ها و مدیران کانون ها
1396/04/04 - 10:54
فرهنگیان بسیجی به همراه سایر احاد مردم در راهپیمایی روز قدس
1396/03/31 - 12:39
جلسه ویدئو کنفرانس کشوری
1396/03/30 - 11:37
جلسه ویدئو کنفرانس با کانونهای بسیج فرهنگیان نواحی

صفحات